THE DEVELOPMENT COURSE

发展历程

1969

“四川绵阳无线电厂”成立,当时只有37平方米厂房和11个职工,仅靠1台小台钻、2把台虎钳和3万元资金起家,主要研制一些家用小电器和仿造电子产品。

500wan彩票网 437| 309| 3| 435| 433| 865| 456| 231| 808| 72| 794| 83| 674| 121| 725| 133| 264| 934| 462| 830| 620| 909| 804| 975| 16| 937| 202| 821| 139| 75|